...

New hope for people with ALS?


Det å donere tid, krefter, penger, mat o.l. er noe som gir glede, også i eget liv. Hvis du donerer uten å forvente noe tilbake, da…

Jeg syns denne saken er så viktig at jeg gjerne vil fortelle deg om den. ALS er, etter min mening, en av de største utfordringene et menneske kan få. Hvis denne behandlingen virker på Kirsti, vil det gi håp til hundre tusener av mennesker, som pr. i dag ikke har mye annet å se frem til enn et liv i rullestol, med respirator.

http://www.youcaring.com/kirsti-forsberg-382259


Imagine… your body is slowly failing. First, talking becomes difficult. Then swallowing food. Walking. Then, you get problems with breathing. Finally, you choke to death. Because your nerves fail. I am a Norwegian lady, 46 years young. I am an assistant Principal, a mother and a wife. I have…Kilde