...

Meditasjon er å lytte til det guddommelige på innsiden. Edgar Cayce. …


Meditasjon er å lytte til det guddommelige på innsiden. Edgar Cayce.Kilde