...

What’s your Mandala Match? – Sarah Wilder


Virkelig meningsbærende tolkninger av de forskjellige mandalaene:

http://www.sarahwilder.co/whats-your-mandala-match/
Kilde