...

Aksepter det som ér, la det som var svinne hen, og ha tiltro til det som kommer….


Aksepter det som ér, la det som var svinne hen, og ha tiltro til det som kommer.Kilde