...

Ord fra en mann som kjenner døden….Ord fra en mann som kjenner døden.
Kilde